Svenska bin - Apoidea

Hopprätvingar

 

 

 

 

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

 Knus Natur

Personlig merithistorik

Länkar

ar sn

Slutförda uppdrag

Publikationer

Information och undervisning Denna del av företaget informerar genom föreläsningar och naturguidningar, men även via insektsbestämning, framställande av naturlitteratur, undervisningstexter, skyltlayout etc.

Årligen:

·         Maj: Naturguidning på bikursen vid SLU. Uppdragsgivare: Ekologiska institutionen, SLU.

2010

·         23 maj: Inventering av Linnés Hammarby till minne av Linnés födelse, arrangemang av Uppsala Entomologiska förening.

·         8 augusti: Guidning i Drömparken i Enköping under "1000 trädgårdar" den 8 augusti. Uppdragsgivare: Enköpings kommun.

·         4 september: Guidning på Enköpingsåsen under "Så som i Enköping / Trädgårdsdagen" i Enköping. Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen i Enköping.

·         Bestämning av bin från transektinventering längs åkerkanter i Skåne. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

·         Bestämning av bin och getingar från inventering med vildbiholkar från Skånska landskap. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

2009

·         Bestämning av humlor från inventering i Skåne. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

·         Bestämning av bin och blomflugor från åkerkanter i Skåne. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

·         Guidning till Himlabacken, Gröngarnsåsen, vi skådar backsippor i blom och bin i flykten.

2007

·         Bestämning av bin från inventering i Östergötland och Uppland 2007. Uppdragsgivare: Forskare vid SLU, Uppsala.

Inventering bedömning

Slutförda uppdrag

Information undervisning

Naturfoto

Naturutr-ustning

Senast uppdaterad: 2010-10-16

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur

Humlelik dagsvärmare (Hemaris fuciformis) i blåeld 2010 19/6 vid övningsfältet strax N om Strängnäs granison. Jag har annars mest påträffat arten i tjärblomster. Arten är typiskt dagaktiv och ryttlar som en kollibri när den suger nektar.