Svenska bin - Apoidea

Hopprätvingar

 

 

 

 

Ekologi

Entomologi & naturföreningar

Naturinventeringar och ÅGP

 

Mälardalens natur

Länkar - Naturvårdsverket och jordbruksverket är riksdagens förlängda arm som via tjänstemän sträcker ut till länssyrelserna, vilka bland annat har till uppgift att avsätta skyddsvärd natur, skydda hotade arter (se åtgärdsprogrammen för hotade arter (ÅGP) och rödlistan, ArtDatabanken), sköta och uppmuntra allmänheten att uppleva denna natur, och för att uppfylla miljömålen.

landstingen arbetar man bland annat med rekreation, för människor mår bra av natur och här i Uppland har Upplandsstiftelsen en viktig roll som naturförmedlare och förvaltare av reservat. Kommunerna är folkets förlängda arm, där folkvalda politiker indirekt beslutar om naturens integrering i samhället, där i Linnés anda parker expanderar, där reservat bevarar naturvärdekärnor, där den fria tillgänligheten till natur värnas för alla.

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

Knus Natur

Naturinventerare & foto

Foto

Länkar

Senast uppdaterad: 2008-10-04

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur