Svenska hopprätvingar

Systematik

Miljöer

Stridulering

Predatorer

Hot

Svenska hopprätvingar

I Sverige finns 36 hopprätvingar. Vår enda mullvadssyrseart (Gryllotalpidae) kan höras norrut till Öland. Syror (Gryllidae) är inte inhemska och uppträder vanligtvis innomhus, men smiter ibland, detta gäller även växthus-gräshoppan, som är vanlig i just växthus. En solälskande grupp är torngräshopporna (Tetrigidae, 4 i Sverige), som inte spelar och vars halssköld är utdragen till en lång bakåtriktad "torn". De två mest artrika grupperna är markgräshoppor (Acrididae, 20 arter) och vårtbitare (Tettigoniidae, 10 arter).

Hopprätvingar Orthoptera är insektsordning med utvecklingt från ägg via ett antal nymfstadier till vuxen. De flesta arterna är växtätare, men predation förekommer. Vuxna hanar stridulerar (producerar ljud) för att locka till sig honor. Hörselapparaten sitter på benen.

Buskvårtbitaren, Pholidoptera griseoaptera är skymningsaktiv som oftast spelar väl skyddad i en buske eller invid ett träd.

Foto: N. Erik Sjödin

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

Svenska hopprätvingar - översikt

Ljungvårtbitaren Metrioptera brachyptera är en av våra vanligaste vårtbitare som gärna nyttjare en tuva eller buske att spela i.

Foto: N. Erik Sjödin

Cikadavårtbitaren Metrioptera roeceli är en sen invandrare till vårt land som gärna cirrar i hög och tät  vegetation, där lätet påminner om tropikernas cikador.

Foto: N. Erik Sjödin

KNUS NATUR

Länkar

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur