Svenska bin - Apoidea

Hopprätvingar

 

 

 

 

Aktuellt/uppdrag 2010

Under våren 2011 avslutas inventeringen av strandskyddet i Enköpings kommun. Sommaren 2011 inventeras steklar i förhållande till infrasturktur i Uppsala för forskare på SLU. Uppdrag:

  • Feb-mars: utkläckning av stekelholkfällor samt färdiställande av rapport till Länsstyrelsen i Västmanland från fjolårets sommarinventering.
  • Intervjuer och försäljning av foton för 10 publikationer i Bitidningen under året.
  • Fotoförsäljning forskningsrådet Formas.
  • Jan-maj: Jobb på Enköpings kommun, med förhandsbesked och strandskydd (se föredrag 1).
  • Sommaren: Inventering av olika marker i förhållande infrastruktur i landskapet.

Små uppdrag:

  • 18 juni: Guidning längs Enköpingsåsen för Naturskyddsföreningen i Enköping.

På hygge norr om Enköping på-träffades bon av ljus lergeting (Odynerus melanocephalus).

Foto: N. Erik Sjödin

Korthalsad majbagge (Mëloe brevicollis) återfunnen 2010-04-28 i Åls grustäkt längs Enköpingsåsen norr om Enköping. Arten har inte påträffats i Mellansverige på 40 år (se ÅGP).

Foto: N. Erik Sjödin

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

 Knus Natur

Länkar

Senast uppdaterad: 2010-06-23

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur