Svenska hopprätvingar

Systematik

Miljöer

Stridulering

Predatorer

Hot

Gryllotalpidae -mullvadssyrsa

Gryllidae - syrsor

Tettigoniidae - vårtbitare

Tetrigidae - torngräshoppor

Acrididae - trumgräshoppa

Catantopidae - gräshoppor

Tettigoniidae vårtbitare

I Sverige finns 10 vårtbitare.

Hopprätvingar Orthoptera är insektsordning med utvecklingt från ägg via ett antal nymfstadier till vuxen. De flesta arterna är växtätare, men predation förekommer. Vuxna hanar stridulerar (producerar ljud) för att locka till sig honor. Hörselapparaten sitter på benen.

Buskvårtbitaren, Pholidoptera griseoaptera är skymningsaktiv som oftast spelar väl skyddad i en buske eller invid ett träd.

Foto: N. Erik Sjödin

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

Svenska hopprätvingar - Tettigoniidae

Stor vårtbitare Decticus verrucivorus är en vanlig art som möjligen kan förväxlas med grå vårtbitare (på sandig mark i södra Sverige) gärna spelar vid vägkanten eller kvarstående åkerstubben, men bara när solen skiner.

Foto: N. Erik Sjödin

Cikadavårtbitaren Metrioptera roeceli är en sen invandrare till vårt land som gärna cirrar i hög och tät  vegetation, där lätet påminner om tropikernas cikador.

Foto: N. Erik Sjödin

 Ljungvårtbitaren Metrioptera brachyptera är en av våra vanligaste vårtbitare som gärna nyttjare en tuva eller buske att spela i.

Foto: N. Erik Sjödin

Grön vårtbitare Tettigonia viridissima är en kvällsaktiv art som gärna nyttjar ett träd eller en buske att spela i.

Foto: N. Erik Sjödin

KNUS NATUR

Länkar

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur