Svenska bin - Apoidea

Hopprätvingar

 

 

 

 

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

 Knus Natur

Personlig merithistorik

Länkar

ar sn

Slutförda uppdrag

Publikationer

 Anställningar

Feb. 2009-

Ekolog på Enköpings Kommun. Uppgift: Naturinventering samt utredande av strandskyddat område. KÖP-arbete, strandskyddsdispenser och förhandsbesked.

Okt. 2007-

 feb. 2008

Handläggare vid ArtDatabanken, SLU. Uppgift: Inmatning av ekologisk information om långhorningar (se Nationalnyckeln).

Maj  2007-

 sept. 2007

Forskare inom projektet ALARM, Institutionen för Ekologi, SLU. Handledare Riccardo Bommarco. Anställningar på SLU. Uppgift: Fältstudier av insekter i landskap med olika brukningsintensitet.

Apr.  2001-

 jul. 2001

Vikarierande kommunekolog på Miljö- och Stadsbyggnads-kontoret, Enköpings kommun.

Aug.  2000-

 mar. 2001

Rådgivare vid Lantbruks- och Veterinärenheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö. Uppgift: åtgärdsplaner, skötselplaner, rådgivning, kurser och författande av skrift för Lantbruk i Kronoberg.

Maj  2000-

 jul. 2000

Forskningsamanuens: Institutionen för Entomologi, SLU, Uppsala. Undervisning bikursen.

Maj  1999-

 nov. 2000

Forskningsassistent: ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Uppgift: Svenska vildbiprojektet. Se några bra bilänkar från projektet:

vidlbigrödor,

Mar. 1999-

 maj 1999

Forskningsassistent: Institutionen för Systematisk Botanik, EBC, Uppsala. Uppgift: Sammanställing ekologifakta om vilda bin.

Maj  1998-

 aug. 1998

Forskningsamanuens: Institutionen för Entomologi, SLU, Uppsala. Uppgift: blombesökares beteende.

Senast uppdaterad: 2010-10-16

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur

 Utbildning

Jul  2001-

 jun. 2007

 

 

2001-

1999

Doktorandutbildning inom programmet HagmarksMISTRA, resulterade i avhandlingen där effekten av olika betestryck studerades för bin, blomflugor, skalbaggar och fjärilar i Mälardalen (Se avhandlingen).

 

Magisterutbildning i biologi. Utbildningen inriktades särskilt på artkunskap och naturvård. Examensarbete: pollinering, fröpredering och fröspridning hos våradonis (Adonis vernalis).