Svenska bin - Apoidea

Hopprätvingar

 

 

 

 

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

 Knus Natur

Personlig merithistorik

Länkar

ar sn

Slutförda uppdrag

Publikationer

Inventering och naturvärdesbedömning

Denna del av företaget inkluderar alla fältinventeringar och indirekta bedömningar av naturvärden.

2010

·         Inventering av fjärilar i kraftledningsgator, på hyggen, i betesmarker och längs skogsbilvägar.

·         Inventering av steklar i restaurerbara gräsmarker på Ängsö, Ridön och Aggarön. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län. (pågående)

2008

·         Inventering av bin vid Upplandskusten, Östhammar. Uppdragsgivare: Upplandsstiftelsen (se rapport).

·         Inventering av dyngbaggar i sandiga betesmarker kring Östhammar. Uppdragsgivare: Upplandsstiftelsen (se rapport).

·         Inventering av bin (Apoidea) i Rotskär och Rullsand. Uppdragsgivare: Upplandsstiftelsen.

·         Inventering av Bin (Apoidea) i grustäkter längs tre åsar i Västmanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län. (se rapport)

·         Eftersök av ängsbin (ÅGP) på vädd Västmanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län (se rapport).

·         Eftersök av ängsbin (ÅGP) på vädd i Enköping och Heby. Uppdragsgivare: Miljöenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län (se rapport).

·         Inventering av bin (Apoidea) längs Enköpingsåsen sommaren 2008. Uppdragsgivare: Miljöenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län. (se rapport)

·         Inventering av hopprätvingar (Orthoptera) på 80 åkerholmar norr om Nortälje. Uppdragsgivare: För forskare på SLU, Uppsala.

Inventering bedömning

Slutförda uppdrag

Information undervisning

Naturfoto

Naturutr-ustning

Senast uppdaterad: 2010-10-16

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur