Svenska bin - Apoidea

Hopprätvingar

 

 

 

 

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

 Knus Natur

Personlig merithistorik

Länkar

ar sn

Slutförda uppdrag

Publikationer

Inventering och naturvärdesbedömning

2010:

·         Inventering av fjärilar i kraftledningsgator, på hyggen, i betesmarker och längs skogsbilvägar.

·         Inventering av steklar i restaurerbara gräsmarker på Ängsö, Ridön och Aggarön. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län. (pågående)

·         Bestämning av bin från transekt-inventering längs åkerkanter i Skåne. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

·         Bestämning av bin och getingar från inventering med vildbiholkar från Skånska landskap. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

2009

·         Bestämning av humlor från inventering i Skåne. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

·         Bestämning av bin och blomflugor från åkerkanter i Skåne. Uppdragsgivare: Forskare vid Lunds Universitet.

2008

·         Inventering av bin vid Upplandskusten, Östhammar. Uppdragsgivare: Upplandsstiftelsen (se rapport).

·         Inventering av dyngbaggar i sandiga betesmarker kring Östhammar. Uppdragsgivare: Upplandsstiftelsen (se rapport).

·         Inventering av bin (Apoidea) i Rotskär och Rullsand. Uppdragsgivare: Upplandsstiftelsen.

·         Inventering av Bin (Apoidea) i grustäkter längs tre åsar i Västmanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län. (se rapport)

·         Eftersök av ängsbin (ÅGP) på vädd Västmanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län (se rapport).

·         Eftersök av ängsbin (ÅGP) på vädd i Enköping och Heby. Uppdragsgivare: Miljöenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län (se rapport).

·         Inventering av bin (Apoidea) längs Enköpingsåsen sommaren 2008. Uppdragsgivare: Miljöenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län. (se rapport)

·         Inventering av hopprätvingar (Orthoptera) på 80 åkerholmar norr om Nortälje. Uppdragsgivare: För forskare på SLU, Uppsala.

·         Bestämning av bin från inventering i Östergötland och Uppland 2007. Uppdragsgivare: Forskare vid SLU, Uppsala.

Senast uppdaterad: 2010-10-16

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur