Svenska bin -översikt

Systematik

Gaddsteklar - Aculeata

Bobyggnad

Pollinering

Parasiter

Hot

 Skalbaggar och flugor

Parasiter förtär allt som finns i binas bon, dvs. både pollen, larver/puppor. Den först aktiva är skalbaggsparasiten är bibaggen Apalus bimaculatus som redan i mars tar sig upp ur det parasiterade biboet. Honan parar sig och producerar en äggkokong ur vilka efter några veckor triangulidlarverna kläcks, redo att ta sig ner i vårsidenbiets bon. Majbaggarna Meloe (tre svenska arter) har en liknande strategi. Bland flugparasiterna märks  parasitflugor (Tachiniidae) och svävflugor (Bombyliidae) där en vanlig art är Anthrax anthrax.

 Boparasiter

Ungefär 78 arter (26%) av de svenska bifaunan samlar inte pollen själv. Dessa nyttjar pollenprovianten i boet från något annat bi. T.ex. boparasiterar blodbin Sphecodes vanligen vägbin (Halictidae), kägelbin Coelioxys tapetserarbin Megachile, pansarbin Stelis murbin Osmia, gökbin Nomada sandbin Andrena, filtbin Epeolus sidenbin Colletes, och snylthumlor Psithyrus på humlor Bombus.

 Bin (Apoidea) utsätts är utsatta för jakt av flera boparasiter, parasiter och rovdjur. Boparasiter nyttar pollen och nektar hos bobyggande bin. parasiter lever av allt som finns i boet, både proviant och eventuella ägg, larver eller puppor. Rovdjur som fångar bin tar vanligen vuxna individer som besöker blommor.

Triangulidlarverna kläcks efter några veckor (TV), beredda att ta sig ner i vårsidenbiets bon. Vissa parasitsteklar peneterar bon i efterhand, här med hjälp av en lång sågande ägglaggare (TH). Foto: N. Erik Sjödin

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

Svenska bin - parasiter och rovdjur

Krabbspindel  (Thomicidae) som genom att lura i en rallarrosblomma Epilobium angustifolium,  överrumplat ett honungsbi Apis mellifera.

Foto: N. Erik Sjödin

 Parasitiska steklar

Vissa parasitsteklar är ungefär lika stora som sina värdar. En viktig grupp är guldsteklarna (Chrysididae) som invaderar bon alterfter som värden fyller dem dem, t.ex. Chrysis fulgida. En annan strategi är att invadera redan förslutna boceller, så gör bland annat Gasteruption assectator (Gasterupidae) och några parasitica (Ichneumonidae). Andra arter är så små att många individer kan utvecklas i en bocell ex, Melitobia acasta.

 Rovdjur

Förutom många fåglar och däggdjur tar flera insektsgrupper och spindlar (bl.a. Thomicidae) bin som byte. Vägstekeln Cerceris rhybyensis har specaliserat sig på vägbin (Halictidae), bivargen Philantus triangulum tar honungsbin Apis mellifera, och i vissa områden specialiserar sig bålgeting Vespa crabro på humlor och honungsbin.

KNUS NATUR

Länkar

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur