Svenska bin -översikt

Systematik

Gaddsteklar - Aculeata

Bobyggnad

Pollinering

Parasiter

Hot

 Systematiskt ursprung

Binas närmaste släktingar anses vara grävsteklarna (Sphecoidea). Systematiskt skiljer sig bina från grävsteklarna genom att: 1. larverna provianteras med pollen istället för med byten, vilket gör att bihonor ofta har utvecklat pollensamlings-utrustning. 2. pronotumloben är liten och når inte fram till vingmärket. 3. pronotum har en extension som sträcker sig förbi framcoxa. 4. på propodeum uppträder en tydlig triangel (rotfältet). 5. kroppen är vanligtvis mycket hårig och håren är grenade.

 Socialitet

Socialt betéende anses vara fördelaktigt om samarbetet ger synergieffekter för bättre resursutnyttjande eller effektivare försvar. Bland gaddsteklarna har socialitet utveckalts flera gånger bl.a. hos getingar (Vespidae) och myror (Formicidae). Steklarnas genetiska (haplo-diploida) system anses vara gynsamt. Parade drottningar kan välja att befrukta äggen (ger honor, arbetare) eller inte (hanar). Arbetare som inte har några hanar att para sig med (vilka uppträder först på hösten) kan bäst öka sin framgång genom att hjälpa sin mamma att producera nya drottningar (systrar).

Ett bi (Apoidea) är en hårig gaddstekel (Aculeata) som lever av vegetarisk kost. Bin placeras tillsammans med grävsteklarna (Sphecoidea) som systergrupp. Föregångarna var också predatorer och har ibland utvecklat homologa egenskaper såsom bobyggnad och socialt beteende.

 De flesta gaddsteklar tar bytesdjur som är vanliga i omgivningarna, här boceller hos vägstekeln Dipogon  bifasciatus som fångat bytet krabbspindlar av släktet Xysticus.

Foto: N. Erik Sjödin

Hem

Företaget

Aktuellt

Meriter

Svenska bin - gaddsteklar

 Bivargen  Philanthus triangulum här på väg in i boet med bytet honungsbi Apis melliferaBytet sticks i nervknutarna och transporteras levande (men orörlig) hem, det är viktigt att larven får färskt föda.

Foto: N. Erik Sjödin

 Bobyggnad

Med undantag för sociala arter bygger de flesta steklar bo i sandig mark eller i vedhål där någon skalbagge gnagt. Honan fångar och transporterar paralyserade bytesdjur som läggs som proviant i enskiljda celler tillsammans med ett ägget.

KNUS NATUR

Länkar

Sidansvarig: N. Erik Sjödin/Knus Natur